Nákupní řád internetového obchodu

Přečtěte si porosím následující řádky pečlivě. V případě, že nenajdete požadovanou informaci nebo nebude-li se vám zdát některá níže uvedená informace dosti srozumitelná, kontaktujte naše operátory. Dotazy a informace můžete zasílat na emailovou adresu (viz kontaktní údaje). Pro osobní kontakt lze využít našich obchodních prostor v provozní době od 8:00 do 16:00.

Objednávka

Akceptováním vytvořené objednávky zákazník souhlasí s nákupním řádem uvedeným zde a závazně si objednává vybrané zboží. Akceptováním objednávky vzniká návrh na kupní smlouvu a kupní smlouva skutečně vzniká převzetím zboží zákazníkem.

Záruční list

U většiny námi dodávaného zboží slouží jako záruční list prodejní doklad. Pokud je přiložen i záruční list, pečlivě jej uschovejte i s prodejním dokladem. V případě záruční opravy či výměny jej budete potřebovat k prokázání platné záruky. Na veškeré zboží námi prodávané je samozřejmě ze zákona poskytována záruční doba 24 měsíců od data prodeje. Na některé zboží poskytujeme prodlouženou záruku. V případě záruční opravy se obraťte na našeho operátora kteroukoliv cestou. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, při neodborném zacházení s ním a zejména při:

Přepravné a balné

Přeprava zboží k zákazníkovi a balné je hrazeno zákazníkem a je závislé na druhu dopravy zboží a jeho váze. Přesné přepravné a balné se dovíte před objednáním vybraného zboží v sekci objednávek. Přepravné a balné se neplatí při osobním odběru ve firemní prodejně, která sídlí na adrese firmy.

Vrácení zboží zákazníkem

Zákazník má ze zákona právo podle novely občanského zákoníku č.367/2000 odstavce 6 odstoupit od smlouvy o koupi zboží do 14 dnů od převzetí tohoto zboží. Pokud se tak rozhodne, pošle nepoškozené zboží, bez známek užívání a opotřebování, včetně prodejního dokladu, záručního listu, návodu a veškerého dodaného příslušenství v původním balení zpět v uvedené lhůtě, kde určující je datum odeslání. Pokud hodnota nového výrobku byla použitím v této době snížena, příkladem může být mechanické poškození, chybějící příslušenství nebo poškozený obal a podobně, má zákazník také nárok na vrácení zboží ve 14-denní lhůtě ale podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku povinnost tuto ušlou hodnotu uhradit. Takto ušlá hodnota výrobku bude odečtena od ceny nového výrobku a zbytek bude vrácen zákazníkovi po dohodě s naším operátorem. Právo na odstoupení od smlouvy zákazník nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi prodávajícím a zákazníkem. Právo odstoupit od smlouvy zákazník také nemá v těchto případech:

Stornování objednávky prodávajícím

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv objednávku nebo její část v těchto případech:

V takto nastalých případech bude náš operátor kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případech, kdy zákazník zaplatil část nebo celou hodnotu zboží, dohodne operátor formu navrácení finančního obnosu.

Informace v katalogu

Všechny informace uvedené v katalogu v tomto obchodě jsou převzaty z propagačních materiálů výrobců a z vlastních zkušeností našich profesionálů. Výrobci si vyhrazují právo změny těchto informací, technických specifikací i vzhledu výrobku bez předchozího upozornění. Vyobrazené informace v tomto obchodě nemusejí tvarově a barevně odpovídat originálním výrobkům. A proto všechny poskytované informace na těchto stránkách jsou závazné pouze do této míry. Pokud máte zájem o ověření poskytovaných výrobků nebo o případné podrobnější informace kontaktujte našeho operátora.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané při objednávání zboží v tomto obchodě nebudou nijak zveřejňovány ani poskytovány třetím osobám. Osobní údaje budou používány výhradně k vnitřním účelům provozovatele a to k zaslání vybraného zboží zákazníkovi a kontaktu zákazníka v rámci jeho zakázky.